Skládej kameny puzzle

PLAY verze skládání „kamenů“ vychází ze skutečných předmětů, které dítě obklopují a které vnímá jako celek. Složením jednotlivých kamenů sestaví obraz, který může znát ze svého okolí – dlažba, zeď, mozaika. Rozpoznávání výchozího a cílového tvaru podporuje analýzu a syntézu, které mají vliv na úspěšnost dětí v předškolních dovednostech. Schopnost rozlišovat tvary, jejich části, určit příslušné místo v celku podporují u dětí řešení logických situací.

PLAY verze nabízí postupně zvyšující se náročnost, ale zároveň individuální postup díky logickému menu, které si děti samy ovládají. Získávají tak zkušenost se skládáním, hraním a orientací ve hře.
V naší hře se objevují skutečné kameny a jejich části v různých pohledech. Děti hledají, který např. kámen patří do zdi, z čeho skládá dlažba, mozaiky, co k sobě patří a v jakém pořadí. Získávají konkrétní představu o celku. Na pracovní ploše posouvají objekty na určitá místa, kam patří. Jejich správná volba je vždy potvrzena.

Všechny situace, kterými děti prochází, podporují pozornost, soustředěnost, představivost a obohacují děti o významné zkušenosti.
Aplikace obsahuje: Puzzle pro děti, vzdělávací puzzle, puzzle s kameny.

Download plays tones from GooglePlay here.