Skládání tvarů puzzle pro děti

PLAY verze skládání „tvarů“ vychází ze skutečných předmětů, které dítě obklopují a které vnímá jako celek. Rozpoznávání výchozího a cílového tvaru podporuje analýzu a syntézu, které mají vliv na úspěšnost dětí v předškolních dovednostech. Schopnost rozlišovat tvary, jejich části, určit příslušné místo v celku podporují u dětí řešení logických situací. PLAY verze nabízí postupně zvyšující se náročnost, ale zároveň individuální postup díky logickému menu, které si děti samy ovládají. Získávají tak zkušenost se skládáním, hraním a orientací ve hře.

V naší hře se objevují skutečné předměty a jejich části. Děti hledají, který např. tvar patří k příslušnému předmětu, co se z čeho skládá, patří k sobě a v jakém pořadí. Získávají představu o celku. Na pracovní ploše posouvají objekty na určitá místa, kam patří. Jejich správná volba je vždy potvrzena.
Všechny situace, kterými děti prochází, podporují pozornost, soustředěnost, představivost a obohacují děti o významné zkušenosti. Hra obsahuje: puzzle, puzzle nádobí, zvířata, auta, balon, želvu, autobus, nákladní vůz, letadlo, lodě, vlak, květiny, domy a další.
Stahujte puzzle z GooglePlay